PARKENİN ŞİŞMESİ VEYA ZEMİNDEN AYRILMASI

Uygulama esnasında veya sonrasında meydana gelebilecek en büyük sorun
masif parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması ve şişmesidir.

Parkenin yerden ayrılması veya şişmesinin genelde tekbir nedeni vardır.
Ancak bazan parkeyi uygulayan ustanın belli başlı şartları yerine
getirmemesi, zeminin istenen özelliklere sahip olmaması veya ustanın işi
çabuk bitirmek için acele etmesi de arzu edilmeyen bu arızanın meydana
gelmesine sebep olur. Parkenin yapıştırıldığı zeminden ayrılması veya
şişmesine sebep olan belli başlı faktörler şunlardır;

    *      Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması,

    *      Kullanılan tutkalın çok beklemiş olması,

    *      Zeminin zayıf ve kalitesiz olması,

    *      Zeminin yeterince temiz olmaması,

    *      Zeminin aşırı nemli olması.

Parkenin yerden ayrılması veya şişmesi, tutkalın kuruması ve priz
yapması sırasında olabilecek gibi, parkenin üzerine uygulanan cilanın
kuruması ve sertleşmesi esnasında da olabilir. Eğer şişme veya zeminden
ayrılma döşeme işlemini takip eden ilk 10 saat içinde oluşmuş ise ;
bunun tek nedeni, parkenin aşırı bir nem emmiş olmasıdır. Bu nemin
nedeni parkenin iyi kurumaması ve/veya gereğinden fazla, hatalı tutkal
kullanılması olabilir. Parkenin aşırı derecede kurutulmuş olması da bu
sureci hızlandırabilir. Döşenecek olan parkenin nemi %8-12 arasında
olmalıdır.

Eğer parkenin nem oranı bu yüzdelerin çok altında ise, parkenin
zemindeki ve/veya tutkaldaki nemi emmesi, tutkalın kuruma ve priz
yapması süresinden çok daha hızlı olacak ve doğal olarak parke zeminden
ayrılacaktır. Tutkaldan kaynaklanacak problemlerin tamamen önüne geçmek
için (özellikle uzun boy parkeler için), mutlak surette poliüretan
esaslı tutkal kullanılması tavsiye edilir. Su bazlı kullanılan
uygulamalarda (sadece kısa boy parkeler için tavsiye edilir- ahşabına
göre değişiklik arz eder), gereğinden fazla miktarlarda tutkal kullanımı
parkelerin altına su dökmek ile eş değerdir. Parke döşenmesi esnasında
su bazlı tutkal sarfiyatının 600-800 gr./m2 geçmemesi gerekir. Tutkal
hiçbir zaman şap bozukluklarını gideren dolgu malzemesi olarak
kullanılmamalıdır. Parkenin zeminden ayrılması veya şişmesi cilalama
işleminden hemen sonra meydana gelmiş ise bunun nedeni zemin şapının
dozajında dökülmemiş olması, şapın yeterince temiz olmaması veya
kullanılan tutkalın gereğinden fazla bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen
tutkal yüzeysel olarak sertleşmeye başlar ve üzerinde yapışma işlemini
engelleyen kuru bir tabaka oluşur. Cila işlemi, parkenin üzerinde
oldukça önemli bir gerilime sebep olacaktır. Dolayısıyla kötü bir zemin
ve/veya bekletilmiş tutkal ile uygulanan parke zemine gerektiği gibi
yapışmayacak ve cila işleminin sebep olduğu aşırı gerilimin nedeni ile
zeminden ayrılabilecektir.

Parkenin Şişmesi Veya Zeminden Ayrılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir