Floorwood Naturel

FLOORWOOD NATURAL

Döşeme işleminden önce döşeme yapılacak zeminin ve ortamın ısı ile nem koşulları:
Döşeme yapılacak zemin ve ortamın ısı ve nem seviyeleri, döşeme işleminden önce, döşeme işlemi sırasında ve işlemden sonra döşeme için uygun ısı ve bağıl nem şartlarına uygun olmalıdır.

(Döşeme yapılacak ortamın sıcaklığı min. + 18 ºC olmalıdır. Zemin sıcaklığı min. +15 ºC derece olmalıdır. Döşeme yapılacak ortamın bağılı nem oranı max. % 75 olmalıdır).

Döşeme yapılacak zeminin yüzeyi Üzerini Floorwood Natural laminat parke döşenecek olan tüm yüzeyler, döşeme işinde dikkate alınması gereken teknik şartlara göre işleme hazır olmalıdır.
Zemin denetlenirken özellikle aşağıdaki şartların yerine gelmiş olmasına dikkat edilmelidir:

Döşeme işleminde uygulanması gereken temel kurallar:
Yüzeyin nem izolasyonu için zeminlere yaklaşık 0,2 mm kalınlığındaki PE folyo kenarları 20 cm payla üst üste ve tüm yüzeyi kapatacak biçimde serilmelidir. Zemine ses, ısı, nem izolasyonunu sağlamak ve zemin pürüzlerini (2 mm’den az ise) gidermek amacıyla parke döşenmeden önce, parke panellerinin uzun kenarına paralel olacak ve tüm yüzeyi kapatacak biçimde serilmelidir.
şiilte şleritleri yan yana serilirken bitişlik kenarlı olarak (açık alan kalmayacak biçimde) serilmelidir.
Floorwood Natural laminat parkeler zemine yüzey sistem döşendiğinden, zemine vidalanmaz, çivilenmez ve yapıştırılmaz. iki kısa kenar birleşmeleri en az 300 mm’nin altında olmalıdır.

 

 

TEKLİF-İSTE

Yorumlar